با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Disfigure

dɪsˈfɪɡjər dɪsˈfɪɡə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  disfigured
 • شکل سوم:

  disfigured
 • سوم شخص مفرد:

  disfigures
 • وجه وصفی حال:

  disfiguring
 • verb - transitive
  از شکل انداختن، بدشکل کردن، بدنما کردن، زشت کردن، بدریخت کردن، خراب کردن
  • - Vandals disfigured his statue.
  • - خرابکاران مجسمه او را از شکل انداختند.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد disfigure

 1. verb make ugly
  Synonyms: blemish, damage, deface, defile, deform, disfashion, disfeature, distort, hurt, injure, maim, mangle, mar, mutilate, scar
  Antonyms: adorn, beautify, decorate, ornament

ارجاع به لغت disfigure

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «disfigure» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/disfigure

لغات نزدیک disfigure

پیشنهاد و بهبود معانی