فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fever

ˈfiːvər ˈfiːvə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  fevers

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun verb - transitive B1
  تب، (مجازاً) هیجان، تب‌دار کردن
  • - to have (or run) a fever
  • - تب داشتن
  • - Finally the child's fever began to subside.
  • - بالأخره تب کودک فروکش کرد.
  • - typhoid fever
  • - حصبه
  • - yellow fever
  • - تب زرد
  • - The championship game reached a fever pitch.
  • - مسابقه قهرمانی به مرحله تب‌وتاب رسید.
  • - The whole group was possessed by a fever for gambling.
  • - همه‌ی گروه دست‌خوش تب قمار‌بازی شده بود.
  • - The malaria victim fevers intermittently.
  • - بیمار مالاریایی دچار تب ادواری می‌شود.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد fever

 1. noun state of high temperature or agitation
  Synonyms: burning up, delirium, ecstasy, excitement, febrile disease, ferment, fervor, fire, flush, frenzy, heat, intensity, passion, pyrexia, restlessness, running a temperature, the shakes, turmoil, unrest
  Antonyms: chill, coldness, freeze, frigidity

ارجاع به لغت fever

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fever» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fever

لغات نزدیک fever

پیشنهاد بهبود معانی