فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fervor

ˈfɜːrvər ˈfɜːvə
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله

 • noun
  ( fervour =) حرارت شدید، اشتیاق شدید، گرمی، التهاب
  • - She spoke with fervor.
  • - او با حرارت زیاد حرف می‌زد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد fervor

 1. noun excitement, enthusiasm
  Synonyms: animation, ardency, ardor, devoutness, eagerness, earnestness, fervency, fire, heartiness, heat, hurrah, intensity, jazz, love, oomph, passion, pep talk, piety, piousness, religiousness, seriousness, sincerity, solemnity, vehemence, warmth, weakness, wholeheartedness, zeal, zealousness
  Antonyms: apathy, coolness, discouragement

ارجاع به لغت fervor

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fervor» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fervor

لغات نزدیک fervor

پیشنهاد بهبود معانی