فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Flowering

American: ˈflaʊərɪŋ British: ˈflaʊərɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  flowered
 • شکل سوم:

  flowered
 • سوم شخص مفرد:

  flowers

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  گلدار، شکوفه‌دار
  • - the flowering of Persian poetry in the last fifty years
  • - شکوفایی شعر فارسی در پنجاه سال اخیر
  • - a flowering plant
  • - گیاه گل‌آور
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد flowering

 1. verb To be in one's prime
  Synonyms: shining, flourishing
 2. verb Produce or yield flowers
  Synonyms: blossoming, blooming, blowing, efflorescing, opening
  Antonyms: fading, drooping, sagging, closing, dying, shrivelling, shrinking
 3. noun The time and process of budding and unfolding of blossoms
  Synonyms: blossoming, unfolding, florescence, inflorescence, anthesis, efflorescence
 4. adjective Having a flower or bloom
  Synonyms: abloom, florescent, flourishing, in-bloom, inflorescent, phænogamian.--n. inflorescenc, phænogamous
  Antonyms: flowerless

لغات هم‌خانواده flowering

ارجاع به لغت flowering

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «flowering» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/flowering

لغات نزدیک flowering

پیشنهاد بهبود معانی