با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Labyrinth

ˈlæbərɪnθ ˈlæbərɪnθ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  labyrinths
 • noun
  شکنج، لابیرنت، دخمه پرپیچ وخم، ماز، پلکان مارپیچ، (مجازاً) پیچیدگی، چیز بغرنج
  • - Daedalus constructed a large labyrinth in Crete.
  • - ددالوس یک راه مارپیچ بزرگ در جزیره‌ی کرت ساخت.
  • - In a psychological test the mice were taught to find their way through a labyrinth.
  • - در یک آزمون روانشناسی به موش‌ها یاد دادند که راه خود را در یک راه مارپیچ پیدا کنند.
  • - The area is surrounded by a labyrinth of swamps and rivers.
  • - آن ناحیه توسط مازی از مرداب و رودخانه احاطه شده است.
  • - He was lost in a labyrinth of despair.
  • - او در راه پرپیچ و خم یأس و نومیدی گم شده بود.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد labyrinth

 1. noun maze, complexity
  Synonyms: coil, complication, convolution, entanglement, intricacy, jungle, knot, mesh, morass, perplexity, problem, puzzle, riddle, skein, snarl, tangle, web

ارجاع به لغت labyrinth

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «labyrinth» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/labyrinth

لغات نزدیک labyrinth

پیشنهاد و بهبود معانی