ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Connote

kəˈnoʊt kəˈnəʊt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  connoted
 • شکل سوم:

  connoted
 • سوم شخص مفرد:

  connotes
 • وجه وصفی حال:

  connoting

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - transitive
  دلالت ضمنی کردن بر، اشاره ضمنی کردن
  • - In addition to its denotation, the word "mother" also connotes "origin" and "nurturer."
  • - واژه‌ی مادر، علاوه‌بر معنی اصلی خود دارای هم‌باره‌های (معانی ضمنی) «سرمنشأ» و «پرورنده» نیز است.
  • - Guilt usually connotes suffering.
  • - گناه معمولاً مستلزم رنج و محنت است.
  • - "Mono" connotes both "one" and "single."
  • - «mono»هم به معنی «یک» است و هم به معنی «تک».
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد connote

 1. verb imply
  Synonyms: add up to, betoken, denote, designate, evidence, express, hint at, import, indicate, insinuate, intend, intimate, involve, mean, signify, spell, suggest
  Antonyms: denote

ارجاع به لغت connote

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «connote» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/connote

لغات نزدیک connote

پیشنهاد بهبود معانی