فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Damnable

ˈdæmnəbl ˈdæmnəbl
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله

 • adjective
  لعنتی
  • - His damnable face!
  • - آن قیافه‌ی نکبت او !
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد damnable

 1. adjective atrocious, horrible
  Synonyms: abhorrent, abominable, accursed, blamed, blessed, culpable, cursed, dang, darn, depraved, despicable, detestable, dratted, execrable, hateful, odious, offensive, outrageous, wicked
  Antonyms: admirable, blessed, cherished, exalted, favorable, favored, good, laudatory, loveable, praiseworthy

ارجاع به لغت damnable

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «damnable» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/damnable

لغات نزدیک damnable

پیشنهاد بهبود معانی