با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Liquor

ˈlɪkər ˈlɪkə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  liquored
 • شکل سوم:

  liquored
 • سوم شخص مفرد:

  liquors
 • وجه وصفی حال:

  liquoring
 • شکل جمع:

  liquors
 • uncountable noun adverb
  مشروب خوردن یا خوراندن، مشروب، نوشابه، مشروب الکلی، با روغن پوشاندن، چرب کردن، مایع زدن، مشروب زدن به
  • - meat liquor
  • - عصاره‌ی گوشت
  • - liquor store
  • - نوشابه فروشی
  • - liquor cabinet
  • - (در خانه) گنجه‌ی نوشابه‌های الکلی و مخلفات آن‌ها
  • - He had been pretty liquored up by his friends.
  • - دوستانش مشروب زیاد به او خورانده بودند.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد liquor

 1. noun drink; alcoholic beverage
  Synonyms: alcohol, aqua vitae, booze, broth, decoction, drinkable, elixir, extract, firewater, fluid, hard stuff, inebriant, infusion, intoxicant, liquid, moonshine, poison, potable, sauce, solvent, spirits, stock, the bottle, whiskey

ارجاع به لغت liquor

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «liquor» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/liquor

لغات نزدیک liquor

پیشنهاد بهبود معانی