با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Liquid

ˈlɪkwɪd ˈlɪkwɪd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  liquids
 • صفت تفضیلی:

  more liquid
 • صفت عالی:

  most liquid
 • countable noun adjective
  مایع، روان، آبگونه، چیز آبکی
  • - Liquid nitrogen boils at a very low temperature.
  • - نیتروژن مایع در دمای بسیار پایین به جوش می‌آید.
  • - Air is fluid while water is both fluid and liquid.
  • - هوا سیال است درصورتی که آب هم سیال است هم مایع.
 • adjective
  روان، سلیس
  • - liquid verse
  • - شعر روان
 • adjective
  اقتصاد نقد، نقدینه
  • - liquid deficiency
  • - کمبود نقدینه
  • - liquid assets
  • - دارایی‌های نقد
 • countable noun
  مایع
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد liquid

 1. adjective fluid, flowing, melting
  Synonyms: aqueous, damp, deliquescent, dissolvable, dissolved, dulcet, fluent, fluidic, fusible, ichorous, juicy, liquefied, liquescent, liquiform, luscious, mellifluent, mellifluous, mellow, meltable, melted, moist, molten, moving, pulpy, running, runny, sappy, serous, smooth, soft, solvent, splashing, succulent, thawed, thin, uncongealed, viscous, watery, wet
  Antonyms: close, condensed, dense, firm, hard, solid
 2. adjective readily available
  Synonyms: convertible, fluid, free, marketable, negotiable, quick, ready, realizable, usable
  Antonyms: frozen, unavailable
 3. noun fluid
  Synonyms: aqua, aqueous material, broth, elixir, extract, flow, flux, goo, goop, juice, liquor, melted material, nectar, sap, secretion, slop, solution, swill
  Antonyms: solid

ارجاع به لغت liquid

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «liquid» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/liquid

لغات نزدیک liquid

پیشنهاد و بهبود معانی