فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Shake Up

American: ˈʃeɪkˈəp British: ʃeɪkʌp
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها

 • phrasal verb C2
  تکان دادن، هم زدن
 • phrasal verb
  احساسات را تحریک کردن
 • phrasal verb
  دوباره سازماندهی کردن
 • phrasal verb
  اصلاح کردن رفتار خود
 • phrasal verb
  شکل گرفتن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد shake up

 1. verb upset, unsettle
  Synonyms: agitate, break with past, cause revolution, churn up, clean out, clean up, clear out, disturb, liquidate, make a clean sweep, mix, overturn, purge, remove, reorganize, rid, shock, stir up, turn upside down
  Antonyms: calm, placate, soothe
 2. phrasal verb Agitate by shaking
 3. phrasal verb Reorganize (to make reforms in)
 4. phrasal verb Improve; to correct one's bad habits or behavior
 5. phrasal verb Take shape; to transform into or become

ارجاع به لغت shake up

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «shake up» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/shake up

لغات نزدیک shake up

پیشنهاد بهبود معانی