با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Valiancy

American: ˈvæljʌnsiː British: ˈvæljənsɪ
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • ( valiance ) بهادری، دلاوری، شجاعت، مردانگی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد valiancy

  1. noun The quality of mind enabling one to face danger or hardship resolutely
    Synonyms: braveness, bravery, courage, courageousness, dauntlessness, doughtiness, fearlessness, fortitude, gallantry, gameness, heart, intrepidity, intrepidness, mettle, nerve, pluck, pluckiness, spirit, stoutheartedness, undauntedness, valiance, valiantness, valor, spunk, spunkiness, gutsiness, moxie
  2. noun The quality or state of being heroic
    Synonyms: gallantry, heroism, valor, valiance, prowess, valour, valorousness

ارجاع به لغت valiancy

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «valiancy» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/valiancy

لغات نزدیک valiancy

پیشنهاد بهبود معانی