فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Allied

ˈælaɪd, əˈlaɪd ˈælaɪd, əˈlaɪd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • سوم شخص مفرد:

  allies
 • وجه وصفی حال:

  allying

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • C2
  پیوسته، متحد
  • - The Allied forces invaded Iran.
  • - نیروهای متفقین ایران را اشغال کردند.
  • - Persian and Kurdish are allied languages.
  • - فارسی و کردی زبان‌های هم‌خانواده هستند.
  • - The steel and allied industries were nationalized.
  • - پولاد و صنایع وابسته به آن را ملی کردند.
  • - the Allied invasion of Normandy
  • - حمله‌ی متفقین به ساحل نرماندی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد allied

 1. adjective friendly; united
  Synonyms: affiliated, agnate, akin, amalgamated, associated, bound, cognate, combined, confederate, connate, connected, incident, in league, joined, joint, kindred, linked, married, related, unified, wed
  Antonyms: disunited, estranged, unfriendly

ارجاع به لغت allied

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «allied» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/allied

لغات نزدیک allied

پیشنهاد بهبود معانی