با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Deploy

dɪˈplɔɪ dɪˈplɔɪ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  deployed
 • شکل سوم:

  deployed
 • سوم شخص مفرد:

  deploys
 • وجه وصفی حال:

  deploying
 • verb - transitive adverb
  گسترش، جبهه، گسترش یافتن، به‌حالت صف درآوردن، قراردادن قشون
  • - The infantry was deployed on both sides of the hill.
  • - پیاده‌نظام در دو سوی تپه موضع گرفته بود.
  • - He had deployed his reporters along the hallways.
  • - او خبرنگاران خود را در راهروها مستقر کرده بود.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد deploy

 1. verb redistribute, station troops or weapons
  Synonyms: arrange, display, dispose, expand, extend, fan out, form front, open, position, put out patrol, set out, set up, spread out, take battle stations, unfold, use, utilize
  Antonyms: not use, withhold

ارجاع به لغت deploy

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «deploy» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/deploy

لغات نزدیک deploy

پیشنهاد و بهبود معانی