به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.
فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fish

fɪʃ fɪʃ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  fished
 • شکل سوم:

  fished
 • سوم شخص مفرد:

  fishes
 • وجه وصفی حال:

  fishing
 • شکل جمع:

  fish

توضیحات

همچنین می‌توان از شکل جمع fishes به‌ جای fish استفاده کرد.

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable uncountable A1
  جانورشناسی ماهی، هر جانور آبزی، گوشت ماهی
  • - fried fish
  • - ماهی سرخ‌کرده
  • - smoked fish
  • - ماهی دودی
  • - a fish market
  • - بازار ماهی
 • noun countable
  رقصی که در آن رقصندگان خیلی به هم نزدیک شده و همدیگر را در آغوش می‌گیرند، نوعی بازی برا ی کودکان
 • noun countable
  کسی که زود در تور یا قلاب شیادان گیر می‌افتد
 • noun plural
  به‌صورت جمع انواع ماهیان
  • - different kinds of fish
  • - انواع ماهی‌ها
 • verb - intransitive
  ماهی گرفتن، ماهی صید کردن، به ماهیگیری رفتن، در آوردن (مانند ماهی از زیر آب)
  • - He fished a crumpled receipt out of his pocket.
  • - گشت و یک رسید مچاله‌شده را از جیب خود درآورد.
 • verb - transitive
  در منطقه‌ای خاص ماهیگیری کردن
  • - We fished all day.
  • - تمام روز ماهیگیری کردیم.
  • - fish and game regulations
  • - مقررات ماهی گیری و شکار
  • - Bears fish in the river.
  • - خرس‌ها در رودخانه ماهی می‌گیرند.
  • - to fish for pearls
  • - مروارید صید کردن
 • verb - intransitive
  جست‌وجو کردن، طلب کردن
  • - He started to fish around for a match.
  • - او شروع به جست‌وجو برای کبریت کرد.
  • - Kobra was always fishing for compliments.
  • - کبرا همیشه در پی این بود که از او تعریف بکنند.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد fish

 1. verb throwing bait to catch seafood
  Synonyms: angle, bait, bait the hook, bob, cast, cast one’s hook, cast one’s net, chum, extract, extricate, find, go fishing, haul out, net, produce, pull out, seine, trawl, troll

Phrasal verbs

 • fish out

  بیش‌ از حد صید کردن، بیش‌ از حد ماهی گرفتن، بیش از حد ماهیگیری کردن، ماهی جایی را تمام کردن، همه‌ی ماهی‌ها را بیرون کشیدن، کاملاً صید کردن

 • fish out of something

  (پس از جستجو) پیدا کردن یا در آوردن

Idioms

لغات هم‌خانواده fish

ارجاع به لغت fish

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fish» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fish

لغات نزدیک fish

پیشنهاد بهبود معانی