با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Introductory

ˌɪntrəˈdʌktri ˌɪntrəˈdʌktri
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله

 • adjective
  دیباچه‌ای، وابسته به مقدمه، معارفه‌ای
  • - an introductory course on classical music
  • - دوره‌ی مقدماتی موسیقی کلاسیک
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد introductory

 1. adjective preliminary, first
  Synonyms: anterior, basic, beginning, early, elementary, inaugural, incipient, inductive, initial, initiatory, opening, original, precursory, prefatory, prelusive, preparative, preparatory, primary, prior, proemial, provisional, rudimentary, starting
  Antonyms: concluding, ending, final, finishing, last

لغات هم‌خانواده introductory

ارجاع به لغت introductory

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «introductory» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/introductory

لغات نزدیک introductory

پیشنهاد بهبود معانی