با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Lady

ˈleɪdi ˈleɪdi
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  ladies
 • countable noun
  بانو، خانم، زوجه، رئیس خانه (زن)
  • - ladies and gentlemen...
  • - خانم‌ها و آقایان...
  • - That lady is my former teacher.
  • - آن خانم معلم سابق من است.
  • - Lady, please sit down and let me speak!
  • - خانم، لطفاً بنشینید و بگذارید حرفم را بزنم!
  • - a rich lady
  • - زن پولدار
  • - My mother was truly a lady.
  • - مادرم واقعاً خانم بود.
  • - Lady Jane Grey
  • - لیدی جین گری
  • - a lady barber
  • - پیراشگر زنانه
  • - A lady friend of yours phoned.
  • - یک خانمی که دوست شما است تلفن زد.
  • - ladies' room
  • - مستراح زنانه
  • - a ladies' bathing suit
  • - لباس شنای خانم‌ها (زنانه)
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد lady

 1. noun woman
  Synonyms: adult, babe, bag, baroness, bitch, broad, butterfly, contessa, countess, dame, doll, duchess, empress, female, gal, gentlewoman, girl, little woman, mama, mare, matron, missus, mistress, noblewoman, old bag, old lady, old woman, petticoat, princess, queen, queen bee, rib, squaw, sultana, weaker sex
  Antonyms: man

Phrasal verbs

ارجاع به لغت lady

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «lady» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/lady

لغات نزدیک lady

پیشنهاد و بهبود معانی