با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Lumbering

American: ˈlʌmbərɪŋ British: ˈlʌmbərɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  lumbered
 • شکل سوم:

  lumbered
 • سوم شخص مفرد:

  lumbers
 • noun
  الوارسازی، چوب‌بری، بریدن درخت و تبدیل آن به الوار
 • adjective
  دارای حرکت سنگین و بد قواره یا پر سرو صدا
  • - Lumbering trucks were passing the bridge at low speed.
  • - کامیون‌های سنگین و پر سروصدا با سرعت کم از پل رد می‌شدند.
 • adjective
  غران، غرش کنان (مانند ابر توفانی)
  • - lumbering clouds
  • - ابرهای غران
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد lumbering

 1. adjective clumsy, awkward
  Synonyms: blundering, bovine, bumbling, clodhopping, clunking, elephantine, gauche, gawky, halting, heavy, heavy-footed, hulking, inept, klutzy, lead-footed, lumpish, maladroit, overgrown, ponderous, splay, two left feet, ungainly, unhandy, unwieldy, wooden
  Antonyms: agile, gliding, lithe

ارجاع به لغت lumbering

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «lumbering» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/lumbering

لغات نزدیک lumbering

پیشنهاد بهبود معانی