با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Lumber

ˈlʌmbər ˈlʌmbə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  lumbered
 • شکل سوم:

  lumbered
 • سوم شخص مفرد:

  lumbers
 • وجه وصفی حال:

  lumbering
 • noun verb - transitive verb - intransitive
  تخته، الوار، تیربریده، الوار را قطع کردن، چوب‌بری کردن، سنگین حرکت کردن، سلانه‌سلانه راه رفتن
  • - all those things lumbered in the closet
  • - تمام آن چیزهایی که در صندوق‌خانه انباشته شده‌اند
  • - He did not wish to lumber his mind with such trivialities.
  • - او نمی‌خواست مغز خود را از این چیزهای پیش‌پاافتاده انباشته کند.
  • - Farmers were lumbering their woods and sending them to lumber yards.
  • - کشاورزان بیشه‌های خود را برای الوارسازی می‌بریدند و به چوب‌فروشی‌ها می‌فرستادند.
  • - Tanks lumbered up the hill.
  • - تانک‌ها تلق‌تولوق‌کنان از تپه بالا می‌رفتند.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد lumber

 1. verb walk heavily, clumsily
  Synonyms: barge, clump, galumph, lump, plod, shamble, shuffle, slog, stump, trudge, trundle, waddle
  Antonyms: glide
 2. verb burden
  Synonyms: charge, cumber, encumber, impose upon, lade, land, load, saddle, tax, weigh
  Antonyms: relieve, unburden

ارجاع به لغت lumber

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «lumber» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/lumber

لغات نزدیک lumber

پیشنهاد و بهبود معانی