به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.

Spotless

ˈspɑːtləs ˈspɒtləs
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more spotless
 • صفت عالی:

  most spotless

معنی

 • adjective C2
  بی‌عیب، بی‌لکه، بی‌خال
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد spotless

 1. adjective very clean; innocent
  Synonyms: above reproach, blameless, chaste, clean, decent, faultless, flawless, gleaming, hygienic, immaculate, irreproachable, modest, pure, sanitary, shining, snowy, stainless, unblemished, undefiled, unimpeachable, unsoiled, unstained, unsullied, untarnished
  Antonyms: dirty, soiled, spotted, stained

لغات هم‌خانواده spotless

ارجاع به لغت spotless

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «spotless» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/spotless

لغات نزدیک spotless

پیشنهاد بهبود معانی