ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Centralized

American: ˈsentrəˌlaɪzd British: ˈsentrəlaɪzd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • سوم شخص مفرد:

  centralizes
 • وجه وصفی حال:

  centralizing

معنی

 • adverb
  متمرکز
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد centralized

 1. verb Make central
  Synonyms: gathered, unified, assembled, focussed, concentrated, condensed, incorporated, accumulated
  Antonyms: scattered, dispersed
 2. adjective Drawn toward a center or brought under the control of a central authority
  Synonyms: centralised
  Antonyms: decentralized

لغات هم‌خانواده centralized

ارجاع به لغت centralized

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «centralized» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/centralized

لغات نزدیک centralized

پیشنهاد بهبود معانی