ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cheek

tʃiːk tʃiːk
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  cheeked
 • شکل سوم:

  cheeked
 • سوم شخص مفرد:

  cheeks
 • وجه وصفی حال:

  cheeking
 • شکل جمع:

  cheeks

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable B1
  گونه، لپ
  • - His father kissed him on both cheeks.
  • - پدرش هر دو گونه‌ی او را بوسید.
  • - The baby had rosy cheeks.
  • - کودک لپ‌های گلگونی داشت.
 • noun singular uncountable
  انگلیسی بریتانیایی پررویی، رو داشتن، گستاخی، وقاحت، بی‌حیایی، بی‌شرمی
  • - I have had enough of your cheek!
  • - گستاخی بس است!
  • - He had the cheek to ask me for money again.
  • - او با پررویی دوباره از من پول خواست.
 • noun countable informal
  کالبدشناسی لپ باسن
  • - She playfully pinched his cheek and made him giggle.
  • - به‌شوخی لپ باسنش را نیشگون گرفت و باعث شد بخندد.
  • - She planted a soft kiss on his cheek.
  • - بوسه‌ای ملایم روی لپ باسنش زد.
 • verb - transitive informal
  انگلیسی بریتانیایی پررویی کردن، پیش‌جوابی کردن، بی‌ادبی کردن
  • - Ali cheeked his father today.
  • - امروز علی با پدرش بی‌ادبی کرد.
  • - He cheeked his boss with a sarcastic remark.
  • - او با سخنی کنایه‌آمیز به رئیسش بی‌ادبی کرد.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد cheek

 1. noun side of human face
  Synonyms: chop, choppers, gill, jowl
 2. noun audacity, boldness
  Synonyms: brashness, brass, brazenness, chutzpah, confidence, disrespect, effrontery, gall, impertinence, impudence, insolence, lip, nerve, presumption, rudeness, sauce, temerity
  Antonyms: humbleness, meekness, timidity

Collocations

 • cheek to cheek

  گونه بر گونه، بسیار نزدیک، لپ به لپ

Idioms

 • cheek by jowl

  صمیمی، بسیار نزدیک، خودمانی

 • tongue in cheek

  به‌ شوخی، شوخی‌وار، به‌طور غیرجدی

 • turn the other cheek

  (حرف عیسی: اگر کسی به یک گونه‌ات سیلی زد، گونه‌ی دیگر را نیز جلو ببر) در مقابل ظلم و خشونت مهربانی کن، بدی را با نیکی پاسخ بده

ارجاع به لغت cheek

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cheek» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cheek

لغات نزدیک cheek

پیشنهاد بهبود معانی