ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cleverly

ˈklevərli ˈklevli
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more cleverly
 • صفت عالی:

  most cleverly

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adverb
  هوشمندانه، زیرکانه، ماهرانه
  • - She cleverly dances the knife.
  • - او به‌طور ماهرانه‌ای رقص چاقو را انجام می‌دهد.
  • - In no other novel is this ventriloquism so cleverly on display.
  • - در هیچ رمان دیگری، این تکلم بطنی تا این حد زیرکانه به رشته‌ی تحریر درنیامده است.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد cleverly

 1. adverb in a clever manner
  Synonyms: sensibly, astutely, shrewdly, wittily, intelligently
 2. adverb in a dexterous manner
  Synonyms: adroitly, neatly, skillfully, dexterously, aptly, ingeniously, cunningly, resourcefully, handily, deftly, nimbly, agilely, proficiently, expertly, ably, smoothly, facilely, glibly, quickly, readily
  Antonyms: awkwardly, clumsily, unskillfully

ارجاع به لغت cleverly

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cleverly» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cleverly

لغات نزدیک cleverly

پیشنهاد بهبود معانی