ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Concurrent

kənˈkɜrːnt kənˈkʌrənt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more concurrent
 • صفت عالی:

  most concurrent

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  هم‌زمان، در یک وقت واقع‌شونده، موافق، متقارن، هم‌رو
  • - Those two events were concurrent.
  • - آن دو رویداد هم‌زمان بودند.
  • - concurrent lines
  • - خطوط هم‌رس (متقاطع)
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد concurrent

 1. adjective simultaneous
  Synonyms: circumstantial, coeval, coexisting, coincident, concerted, concomitant, contemporaneous, incidental, in sync, parallel, synchronal, synchronous
 2. adjective agreeing, converging
  Synonyms: allied, at one, centrolineal, coinciding, compatible, concerted, confluent, consentient, consistent, convergent, cooperating, coterminous, harmonious, in agreement, in rapport, joined, like-minded, meeting, mutual, of the same mind, unified, uniting
  Antonyms: disagreeing, divergent, nonconcurrent

لغات هم‌خانواده concurrent

ارجاع به لغت concurrent

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «concurrent» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/concurrent

لغات نزدیک concurrent

پیشنهاد بهبود معانی
دریافت فست دیکشنری از طریق اپ‌استور دریافت فست دیکشنری به‌صورت مستقیم