ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Conviction

kənˈvɪkʃn kənˈvɪkʃn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  convictions

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable uncountable C2
  محکومیت
  • - In light of the evidence, a conviction seems certain.
  • - با وجود این مدارک محکومیت قطعی است.
  • - She has several previous convictions for burglary.
  • - او چندین محکومیت قبلی برای سرقت دارد.
  • - The conviction of the three demonstrators has caused public outrage.
  • - محکومیت سه تظاهرکننده منجر به خشم عمومی شده‌ است.
  • - His conviction was upheld by a higher court.
  • - محکومیت او توسط دادگاه بالاتری مورد تأیید قرار گرفت.
 • noun countable uncountable
  یقین، اعتقاد راسخ، ایمان، عقیده‌ی محکم
  • - an unshakable conviction
  • - یقین خلل‌ناپذیر
  • - religious convictions
  • - اعتقادات راسخ مذهبی
 • noun uncountable
  اقناع، متقاعدسازی، مجاب کردن، متقاعد کردن، متقاعدشدن، مجاب شدن
  • - The politician spoke with such passion and conviction that he was able to rally support from the crowd.
  • - این سیاستمدار با چنان شوروشوق و اقناعی صحبت کرد که توانست حمایت مردم را جلب کند.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد conviction

 1. noun belief, opinion
  Synonyms: confidence, creed, doctrine, dogma, eye, faith, feeling, judgment call, mind, persuasion, principle, reliance, say so, sentiment, slant, tenet, view
 2. noun guilty sentence; assurance
  Synonyms: assuredness, certainty, certitude, condemnation, condemning, confidence, determining guilt, earnestness, fall, fervor, firmness, rap, reliance, sureness, surety, unfavorable verdict
  Antonyms: overturning

Idioms

ارجاع به لغت conviction

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «conviction» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/conviction

لغات نزدیک conviction

پیشنهاد بهبود معانی