فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Faith

feɪθ feɪθ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  faiths

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun uncountable B2
  ایمان، عقیده، اعتقاد، دین، پیمان، کیش
  • - She never lost her faith in God.
  • - او هرگز ایمان خود را نسبت به خداوند از دست نداد.
  • - his faith in the Five (Holly Ones)
  • - ایمان او به پنج تن
  • - the Moslem faith
  • - دین اسلام
  • - people of Christian faith
  • - مردم عیسوی مذهب
  • - I have complete faith in his friendship.
  • - من به دوستی او ایمان کامل دارم.
  • - Repeated scandals shook everyone's faith in the government.
  • - افتضاحات مکرر ایمان همه را نسبت به دولت متزلزل کرد.
  • - to keep faith with
  • - وفادار ماندن نسبت به
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد faith

 1. noun trust in something
  Synonyms: acceptance, allegiance, assent, assurance, belief, certainty, certitude, confidence, constancy, conviction, credence, credit, credulity, dependence, faithfulness, fealty, fidelity, hope, loyalty, reliance, stock, store, sureness, surety, troth, truth, truthfulness
  Antonyms: disbelief, distrust, doubt, misgiving, skepticism, suspicion
 2. noun belief in a higher being; community of believers
  Synonyms: canon, church, communion, confession, connection, conviction, credo, creed, cult, denomination, doctrine, dogma, doxy, gospel, orthodoxy, persuasion, piety, piousness, principle, profession, religion, revelation, sect, teaching, tenet, theism, theology, worship
  Antonyms: agnosticism, denial, doubt, rejection, skepticism, unbelief

Collocations

 • bad faith

  نیت بد، قصد بد، نابکاری، عدم صمیمیت، دو رنگی، دوز و کلک، بدعهدی، تقلب

 • break faith

  عهدشکنی کردن، پیمان‌شکنی کردن، خیانت کردن، ترک بیعت کردن، مرتد شدن

 • in faith

  راستی، براستی، درواقع، واقعاً

 • in good faith

  با حسن نیت، با قصد خوب، با صمیمیت، از روی نیت پاک

 • keep faith

  وفادار ماندن، به پیمان خود باقی‌ماندن، قول‌داری کردن

لغات هم‌خانواده faith

ارجاع به لغت faith

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «faith» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/faith

لغات نزدیک faith

پیشنهاد بهبود معانی