با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Desiccate

ˈdesɪkeɪt ˈdesɪkeɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  desiccated
 • شکل سوم:

  desiccated
 • سوم شخص مفرد:

  desiccates
 • وجه وصفی حال:

  desiccating
 • verb - transitive
  خشک کردن، در جای خشک نگه داشتن
  • - This wood has been desiccated in a hot oven.
  • - این چوب در کوره‌ی گرمی خشکانده شده است.
  • - desiccated fruit
  • - میوه‌ی خشک‌کرده
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد desiccate

 1. verb take moisture out of
  Synonyms: anhydrate, dehydrate, deplete, devitalize, divest, drain, dry, dry up, evaporate, exsiccate, parch, sear, shrivel, wither, wizen
  Antonyms: moisten, moisturize, wet

ارجاع به لغت desiccate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «desiccate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/desiccate

لغات نزدیک desiccate

پیشنهاد و بهبود معانی