با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Deplete

dɪˈpliːt dɪˈpliːt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  depleted
 • شکل سوم:

  depleted
 • سوم شخص مفرد:

  depletes
 • وجه وصفی حال:

  depleting
 • verb - transitive
  تهی کردن، خالی کردن، به ته رسانیدن
  • - Too much walking depleted our energy.
  • - پیاده‌روی زیاد نیروی ما را تحلیل برد.
  • - The world's oil reserves will be depleted in a few decades.
  • - تا چند دهه‌ی دیگر ذخایر نفت جهان تحلیل خواهد رفت.
  • - tissues depleted of vitamins
  • - بافت‌های فاقد ویتامین
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد deplete

 1. verb consume, exhaust supply
  Synonyms: bankrupt, bleed, decrease, dig into, diminish, drain, draw, dry up, empty, evacuate, expend, finish, impoverish, lessen, milk, reduce, sap, spend, squander, suck dry, undermine, use up, wash up, waste, weaken
  Antonyms: add, augment, expand, fill, give, increase

ارجاع به لغت deplete

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «deplete» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/deplete

لغات نزدیک deplete

پیشنهاد بهبود معانی