با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Dominance

ˈdɑːmənəns ˈdɒmənəns
آخرین به‌روزرسانی:
 • uncountable noun
  کیفیت بالا
  • - The team's dominance on the field was evident in their overwhelming victory.
  • - کیفیت بالای این تیم در زمین در پیروزی آن‌ها مشهود بود.
  • - The company's dominance in the market was challenged by a new competitor.
  • - کیفیت بالای این شرکت در بازار توسط رقیب جدیدی به‌چالش کشیده شد.
 • uncountable noun
  روان‌شناسی سلامت روان سلطه‌گری، تسلط، نفوذ
  • - The lion's dominance over the other animals was unquestioned.
  • - سلطه‌گری شیر بر سایر حیوانات مسلم بود.
  • - The dominance of male was evident in the way he commanded the group.
  • - تسلط مرد در نحوه‌ی فرماندهی او بر گروه مشهود بود.
 • uncountable noun
  زیست‌شناسی بارزیت
  • - The dominance of the gene for curly hair was evident in the entire family.
  • - بارزیت ژن موهای مجعد در تمام خانواده مشهود بود.
  • - The trait of aggression is dominance in the breed of dogs.
  • - صفت پرخاشگری بارزیتی در نژاد سگ‌ها است.
 • uncountable noun
  برتری، تفوق
  • - the British dominance in Western Europe
  • - برتری انگلیس در اروپای غربی
  • - The company's dominance in the market was by its high sales and large customer base.
  • - برتری این شرکت در بازار به‌دلیل فروش بالا و مشتریان زیاد بود.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dominance

 1. noun supremacy
  Synonyms: ascendancy, authority, command, control, domination, dominion, government, influence, paramountcy, power, preeminence, preponderance, prepotence, prepotency, rule, sovereignty, sway, upper hand, whip hand
  Antonyms: modesty, subordination, weakness

ارجاع به لغت dominance

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dominance» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/dominance

لغات نزدیک dominance

پیشنهاد و بهبود معانی