فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Flexuous

آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • پیچاپیچ، پیچ وخم‌دار، مارپیچ، موجی، نرم
  • - the flexuous bed of the stream
  • - بستر پرپیچ‌وخم جویبار
  • - leaves with flexuous margins
  • - برگ‌های دارای لبه‌ی کنگره‌ای
  • - flexuous shadows
  • - سایه‌های لرزان
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد flexuous

 1. adjective Repeatedly curving in alternate directions
  Synonyms: anfractuous, meandrous, serpentine, sinuous, snaky, tortuous, winding
 2. adjective Capable of being shaped, bent, or drawn out, as by hammering or pressure
  Synonyms: flexible, ductile, flexile, malleable, moldable, plastic, pliable, pliant, supple, workable

ارجاع به لغت flexuous

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «flexuous» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/flexuous

لغات نزدیک flexuous

پیشنهاد بهبود معانی