با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Jade

dʒeɪd dʒeɪd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  jaded
 • وجه وصفی حال:

  jading
 • noun uncountable
  یشم، سنگ جید، نفریت (نوعی کانی)
  • - The necklace was made of beautiful green jade stones.
  • - گردن‌بند از سنگ‌های یشم سبز و زیبا ساخته شده بود.
  • - The jade amulet was said to protect its wearer from harm.
  • - گفته می‌شد که حرز یشم از پوشنده‌ی آن در برابر آسیب محافظت می‌کند.
 • adjective noun uncountable
  رنگ سبز یشمی، یشمی‌رنگ
  • - The jade of her eyes sparkled in the sunlight.
  • - چشمان یشمی‌رنگش زیر نور خورشید برق می‌زد.
  • - She wore a beautiful dress in a jade color.
  • - او یک لباس زیبا به رنگ سبز یشمی پوشیده بود.
 • noun countable
  ساخته‌‌شده از یشم
  • - She wore a delicate jade pendant around her neck.
  • - او یک آویز ظریف ساخته‌شده از یشم را به گردنش انداخته بود.
  • - The ancient civilization crafted intricate jade artifacts.
  • - تمدن باستان مصنوعات پیچیده‌ی ساخته‌شده از یشم را می‌ساخت.
 • verb - intransitive
  خسته شدن، بیزار شدن، کسل شدن
  • - The constant stress of work caused her to jade quickly.
  • - استرس مداوم کار باعث شد که او به‌سرعت خسته شود.
  • - The monotony of the daily routine caused him to jade over time.
  • - یکنواختی روزمرگی باعث شد که او به‌مرور زمان کسل شود.
 • verb - transitive
  خسته کردن، فرسوده کردن
  • - Don't jade your voice by shouting too much.
  • - با فریاد زیاد صدای خود را خسته نکنید.
  • - The constant use jaded the edges of the knife.
  • - استفاده‌ی مداوم، تیزی‌های چاقو را فرسوده می‌کند.
 • verb - transitive
  مسخره کردن، به خنده درآوردن
  • - He always jades his coworkers with his outlandish stories.
  • - او همیشه همکارانش را با داستان‌های عجیب‌وغریبش مسخره می‌کند.
  • - The comedian jaded the audience with his jokes.
  • - کمدین با شوخی‌هایش حضار را به خنده درآورد.
 • noun countable
  اسب وامانده و بی‌ارزش، یابو
  • - The jade refused to move, exhausted from years of hard work.
  • - اسب وامانده که از سال‌ها کار سخت خسته شده بود، از حرکت امتناع کرد.
  • - The old jade was no longer fit for riding.
  • - یابوی پیر دیگر برای سواری مناسب نبود.
 • noun countable
  زن بدنام، زن هرزه
  • - He warned his friend to stay away from the jade who had a reputation for trouble.
  • - او به دوستش هشدار داد که از زن بدنامی که به دردسر شهرت داشت، دوری کند.
  • - The tavern was often frequented by jades.
  • - در میخانه اغلب زنان هرزه رفت‌وآمد می‌کردند.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد jade

 1. adjective Of something having the color of jade; especially varying from bluish green to yellowish green
  Synonyms: jade green, yellow-green, pale-green
 2. noun A light green color varying from bluish green to yellowish green
  Synonyms: jadeite, true jade, nephrite, jade green, adulteress, fornicatress, pyroxene, hussy, loose-woman, strumpet, trollop
 3. noun A semiprecious gemstone that takes a high polish; is usually green but sometimes whitish; consists of jadeite or nephrite
  Synonyms: jadestone
 4. noun An old or over-worked horse
  Synonyms: hack, nag, plug
 5. verb Exhaust or get tired through overuse or great strain or stress
  Synonyms: tire, weary, fatigue, wear upon, tire out, wear, pall, wear out, outwear, wear down

ارجاع به لغت jade

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «jade» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/jade

لغات نزدیک jade

پیشنهاد بهبود معانی