با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Pall

pɒːl pɔːl
آخرین به‌روزرسانی:
 • noun verb - transitive verb - intransitive
  پارچه ضخیم روی تابوت یا قبر، تابوت محتوی مرده،حائل، پرده، با پرده یا روپوش پوشاندن، بیزارشدن، بی‌ذوق شدن، ضعیف شدن، ضعیف کردن
  • - After a while, sweet oily food palled him.
  • - پس از مدتی خوراکهای چرب و شیرین او را زده کرد.
  • - The sad news cast a pall over the marriage ceremony.
  • - آن خبر ناگوار مراسم ازدواج را تیره و تار کرد.
  • - under the pall of night
  • - در سیاهی شب
  • - under the pall of secrecy
  • - زیر سیه‌پرده‌ی اختفا
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد pall

 1. noun cloud, gloom
  Synonyms: cloak, cloth, covering, damp, damper, dismay, mantle, melancholy, shadow, shroud, veil
  Antonyms: brightness, excitement, happiness
 2. verb bore, tire
  Synonyms: become dull, become tedious, cloy, disgust, fill, glut, gorge, jade, sate, satiate, sicken, surfeit, weary
  Antonyms: brighten, excite, make happy

ارجاع به لغت pall

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «pall» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/pall

لغات نزدیک pall

پیشنهاد بهبود معانی