با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Loyal

ˈlɔɪəl ˈlɔɪəl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more loyal
 • صفت عالی:

  most loyal
 • adjective
  باوفا، وفادار، صادق، وظیفه‌شناس، صادقانه، ثابت، پابرجای، مشروع
  • - the loyal supporter of our leader
  • - هوادار باوفای رهبر ما
  • - his loyal support of our leader
  • - هواداری وفادارانه‌ی او از رهبر ما
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد loyal

 1. adjective faithful, dependable
  Synonyms: allegiant, ardent, attached, behind one, believing, coming through, constant, devoted, dutiful, dyed-in-the-wool, firm, on one’s side, patriotic, resolute, staunch, steadfast, steady, tried-and-true, true, true-blue, trustworthy, trusty, unfailing, unswerving, unwavering
  Antonyms: disloyal, undependable, unfaithful

ارجاع به لغت loyal

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «loyal» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/loyal

لغات نزدیک loyal

پیشنهاد و بهبود معانی