فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Avid

ˈævɪd ˈævɪd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more avid
 • صفت عالی:

  most avid

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  حریص، آزمند، مشتاق، آرزومند، متمایل
  • - avid for power
  • - تشنه‌ی قدرت
  • - an avid reader
  • - بسیار علاقه‌مند به خواندن
  • - I am avidly awaiting the coming of Nowruz.
  • - مشتاقانه در انتظار فرا رسیدن نوروز هستم.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد avid

 1. adjective enthusiastic
  Synonyms: ardent, athirst, avaricious, breathless, covetous, desirous, devoted, dying to, eager, fanatical, fervent, gotta have, grasping, greedy, hungry, impatient, insatiable, intense, keen, passionate, rapacious, ravenous, thirsty, voracious, zealous
  Antonyms: dispassionate, indifferent, unenthusiastic

ارجاع به لغت avid

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «avid» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/avid

لغات نزدیک avid

پیشنهاد بهبود معانی