با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Disappointing

ˌdɪsəˈpɔɪntɪŋ ˌdɪsəˈpɔɪntɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  disappointed
 • شکل سوم:

  disappointed
 • سوم شخص مفرد:

  disappoints
 • adjective
  مأیوس‌کننده ،یأس‌آور، دل‌سردکننده، پکرکننده
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد disappointing

 1. adjective unsatisfactory
  Synonyms: unsatisfying, ineffective, uninteresting, discouraging, unpleasant, inadequate, inferior, lame, insufficient, failing, falling short, mediocre, unhappy, depressing, disconcerting, disagreeable, disheartening, bitter, distasteful, displeasing, frustrating, unfulfilling
  Antonyms: pleasing, encouraging, satisfactory

لغات هم‌خانواده disappointing

ارجاع به لغت disappointing

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «disappointing» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/disappointing

لغات نزدیک disappointing

پیشنهاد بهبود معانی