با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Disoblige

ˌdɪsəˈblaɪdʒ ˌdɪsəˈblaɪdʒ
آخرین به‌روزرسانی:
 • verb - transitive
  رنجانیدن، دل کسی را شکستن، تقاضای کسی را انجام ندادن، منت ننهادن بر، ممنون نکردن
  • - She had promised to help her friend, but was forced to disoblige him for lack of time.
  • - قول داده بود که به دوستش کمک کند؛ ولی به‌دلیل کمبود وقت مجبور شد روی او را زمین بیندازد.
  • - Their action was not offensive to him but proved somewhat disobliging.
  • - عمل آنان در نظرش زننده نبود؛ ولی تا اندازه‌ای باعث ناراحتی او شد.
  • - He didn't wish to disoblige his landlord.
  • - او نمی‌خواست صاحب‌خانه خود را برنجاند.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد disoblige

 1. verb displease, annoy
  Synonyms: affront, bother, discommode, disturb, incommode, inconvenience, insult, offend, put about, put out, slight, trouble, upset, vex
  Antonyms: agree, oblige, please

ارجاع به لغت disoblige

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «disoblige» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/disoblige

لغات نزدیک disoblige

پیشنهاد بهبود معانی