با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Disobey

ˌdɪsə- / / ˌdɪsoʊ- ˌdɪsəˈbeɪ / / ˌdɪsəʊ-
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  disobeyed
 • شکل سوم:

  disobeyed
 • سوم شخص مفرد:

  disobeys
 • وجه وصفی حال:

  disobeying
 • adverb
  نافرمانی کردن، سرپیچی کردن، اطاعت نکردن، نقص کردن، شکستن
  • - He was arrested for having disobeyed his superior officer's orders.
  • - به‌ دلیل سرپیچی از دستورات افسر مافوق خود بازداشت شد.
  • - to disobey one's conscience
  • - از وجدان خود پیروی نکردن
  • - a driver who disobeys traffic regulations
  • - راننده‌ای که مقررات رانندگی را رعایت نمی‌کند (زیر پا می‌گذارد)
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد disobey

 1. verb disregard rules; refuse to conform
  Synonyms: balk, be remiss, break rules, contravene, counteract, dare, decline, defy, desert, differ, disagree, evade, flout, fly in face of, go counter to, ignore, infringe, insurrect, misbehave, mutiny, neglect, not heed, not listen, not mind, object, overstep, pay no attention to, rebel, recalcitrate, resist, revolt, revolution, revolutionize, riot, rise in arms, run riot, set aside, shirk, strike, take law into own hands, transgress, violate, withstand
  Antonyms: conform, go along, obey, oblige, regard, submit

ارجاع به لغت disobey

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «disobey» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/disobey

لغات نزدیک disobey

پیشنهاد و بهبود معانی