با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Disobedience

ˌdɪsəˈbiːdiəns ˌdɪsəˈbiːdɪəns
آخرین به‌روزرسانی:
 • noun uncountable
  نافرمانی، سرکشی، سرپیچی، عدم اطاعت
  • - He was punished for his disobedience.
  • - به‌دلیل سرپیچی تنبیه شد.
  • - Disobedience can have serious consequences for a soldier.
  • - سرکشی می‌تواند برای یک سرباز عواقب وخیمی در برداشته باشد.
  • - civil disobedience
  • - نافرمانی مدنی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد disobedience

 1. noun misbehavior; noncompliance with rules
  Synonyms: defiance, dereliction, disregard, indiscipline, infraction, infringement, insubmission, insubordination, insurgence, intractableness, mutiny, neglect, nonobservance, perversity, rebellion, recalcitrance, refractoriness, revolt, revolution, riot, sabotage, sedition, strike, stubbornness, transgression, unruliness, violation, waywardness
  Antonyms: behavior, obedience, observance, submission

ارجاع به لغت disobedience

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «disobedience» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/disobedience

لغات نزدیک disobedience

پیشنهاد بهبود معانی