با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Disobedient

ˌdɪsə- / / ˌdɪsoʊ- ˌdɪsəˈbiːdiənt / / ˌdɪsəʊ-
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more disobedient
 • صفت عالی:

  most disobedient
 • adjective
  نافرمان، سرکش، نامطیع، گردنکش، متمرد
  • - She has two noisy and disobedient boys.
  • - او دو پسر پر سر و صدا و نافرمان دارد.
  • - He was very disobedient toward his teachers.
  • - او نسبت به معلم‌های خود بسیار نافرمان بود.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد disobedient

 1. adjective defiant, mischievous
  Synonyms: contrary, contumacious, disorderly, fractious, froward, headstrong, insubordinate, intractable, naughty, noncompliant, nonobservant, obstreperous, perverse, recalcitrant, refractory, resistive, uncompliant, undisciplined, unruly, wayward, willful
  Antonyms: accepting, behaving, nice, obedient, observant, submitting

ارجاع به لغت disobedient

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «disobedient» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/disobedient

لغات نزدیک disobedient

پیشنهاد بهبود معانی