فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Keel

kiːl kiːl
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun adverb
  تیر ته کشتی، حمال کشتی، صفحات آهن ته کشتی، وارونه کردن [کشتی]، وارونه شدن، کشتی زغال‌کش، عوارض بندری،خنک کردن، مانع سر رفتن دیگ شدن، خنک شدن، دلسردشدن، (با over ) واژگون شدن، افتادن
  • - The boat's ribs are attached to the keel.
  • - دنده‌های قایق به ته تیر وصلند.
  • - The boat keeled over and sank.
  • - قایق چپه و غرق شد.
  • - He was painting the outside of a boat that was keeled on the sands of the beach.
  • - او داشت قسمت بیرون یک زورق یک‌وری‌شده روی شن‌های ساحل را رنگ می‌زد.
  • - I was so tired that I keeled over onto the sofa.
  • - آن‌قدر خسته بودم که روی کاناپه از حال رفتم.
  • - He keeled over after two or three drinks.
  • - پس از دو سه تا مشروب از حال رفت.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد keel

 1. verb fall
  Synonyms: black out, capsize, collapse, drop, faint, founder, go down, overturn, pass out, pitch, plunge, slump, swoon, topple, tumble, upset

Idioms

 • on an even keel

  1- در مسیر ثابت و بدون تکان و تزلزل، پابرجا 2- ثابت، یکنواخت، باثبات، بی‌تغییر

ارجاع به لغت keel

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «keel» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/keel

لغات نزدیک keel

پیشنهاد بهبود معانی