با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Livable

ˈlɪvəbl ˈlɪvəbl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more livable
 • صفت عالی:

  most livable
 • adjective
  ( liveable ) قابل زیستن، قابل معاشرت، قابل زندگی
  • - This city is no longer livable.
  • - این شهر دیگر به درد زندگی نمی‌خورد.
  • - a livable house
  • - خانه‌ی قابل‌زندگی
  • - He found life scarcely livable.
  • - او دریافت که زندگی به آسانی تحمل‌پذیر نیست.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد livable

 1. adjective adequate, acceptable
  Synonyms: bearable, comfortable, cozy, endurable, fit, habitable, homey, inhabitable, livable, lodgeable, passable, satisfactory, snug, sufferable, supportable, sustainable, tenantable, tolerable, worthwhile
  Antonyms: inadequate, unacceptable, unbearable, unlivable, unsuitable

ارجاع به لغت livable

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «livable» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/livable

لغات نزدیک livable

پیشنهاد و بهبود معانی