فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Abstruse

əbˈstruːs / / æb- əbˈstruːs / / æb-
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more abstruse
 • صفت عالی:

  most abstruse

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  پنهان، پیچیده، غامض
  • - He discusses abstruse problems.
  • - او مسائل پیچیده‌ای را مطرح می‌کند.
  • - the abstruse calculations of mathematicians
  • - محاسبات پیچیده‌ی ریاضی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد abstruse

 1. adjective difficult to understand
  Synonyms: abstract, clear as dishwater, complex, complicated, deep, enigmatic, esoteric, Greek to me, heavy, hidden, incomprehensible, intricate, involved, muddy, obscure, perplexing, profound, puzzling, recondite, subtle, unfathomable, vague
  Antonyms: clear, concrete, easy, lucid, obvious, plain, simple

ارجاع به لغت abstruse

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «abstruse» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/abstruse

لغات نزدیک abstruse

پیشنهاد بهبود معانی