به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.
فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Factor

ˈfæktər ˈfæktə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  factored
 • شکل سوم:

  factored
 • سوم شخص مفرد:

  factors
 • وجه وصفی حال:

  factoring
 • شکل جمع:

  factors

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable B2
  عامل
  • - political and economic factors
  • - عوامل سیاسی و اقتصادی
  • - Malnutrition is one of the major factors in the development of diseases.
  • - سوءتغذیه یکی از عوامل عمده‌ی پیدایش بیماری‌ها است.
  • - The second factor is even more important than the first one.
  • - عامل دوم از اولی هم مهم‌تر است.
 • noun countable
  ریاضی فاکتور، عامل (مشترک)
  • - The factor of 12 is 3 because when you divide 12 by 4, you get 3.
  • - فاکتور 12 برابر 3 است زیرا وقتی 12 را بر 4 تقسیم می‌کنید 3 به دست می‌آید.
  • - The greatest common factor of 15 and 20 is 5.
  • - بزرگ‌ترین عامل مشترک 15 و 20 عدد 5 است.
 • noun countable
  ریاضی ضریب
  • - The factor of x in the expression is unknown and needs to be solved for.
  • - ضریب x در این عبارت نامشخص است و باید حل شود.
  • - In 6×4=24, 6 and 4 are factors of the product 24.
  • - در 6×4=24، 6 و 4 ضرایب حاصل‌ضرب 24 هستند.
 • noun countable
  عامل فروش، نماینده، حق‌العمل‌کار، دلال
  • - The factor helped facilitate the sale of the company by connecting potential buyers and sellers.
  • - این عامل فروش با ایجاد ارتباط بین خریداران و فروشندگان بالقوه به تسهیل فروش شرکت کمک کرد.
  • - The factor acted as a middleman between the buyer and seller in the real estate transaction.
  • - این دلال به عنوان واسطه بین خریدار و فروشنده در معامله‌ی املاک نقش ایفا کرد.
 • verb - transitive
  ریاضی عامل مشترک گرفتن، فاکتور گرفتن
  • - I need to factor the equation to find the roots.
  • - باید از معادله فاکتور بگیرم تا ریشه‌ها را پیدا کنم.
  • - Can you help me factor this polynomial?
  • - می‌توانید به من کمک کنید تا عامل مشترک این چندجمله‌ای را بگیرم؟
 • verb - transitive
  در نظر گرفتن (به عنوان فاکتور و عامل)
  • - When choosing a new car, it is important to factor in the cost of maintenance and repairs.
  • - هنگام انتخاب خودروی جدید، مهم است که هزینه‌ی نگهداری و تعمیرات را در نظر بگیرید.
  • - It is essential to factor in the opinions of all stakeholders before finalizing the decision.
  • - قبل از نهایی کردن تصمیم، نظر همه ذی‌نفعان در نظر گرفته شود.
  • - We need to factor in the time it will take to complete this project before making any promises.
  • - قبل از دادن هر گونه قولی باید زمان لازم برای تکمیل این پروژه را در نظر بگیریم.
 • verb - transitive
  اقتصاد واگذار کردن حق وصول
  • - The business owner chose to factor their unpaid invoices to a financial institution.
  • - صاحب کسب‌وکار تصمیم گرفت فاکتورهای وصل‌نشده‌ی خود را به یک مؤسسه‌ی مالی واگذار کند.
  • - The company decided to factor their accounts receivable to improve cash flow.
  • - این شرکت تصمیم گرفت برای بهبود جریان نقدی حساب‌های دریافتنی خود را واگذار کند.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد factor

 1. noun determinant
  Synonyms: agency, agent, aid, antecedent, aspect, board, cause, circumstance, component, consideration, constituent, element, fixin’s, influence, ingredient, instrument, instrumentality, item, makin’s, means, part, part and parcel, point, portion, thing

ارجاع به لغت factor

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «factor» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/factor

لغات نزدیک factor

پیشنهاد بهبود معانی