با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Rack Up

American: ˈrækˈəp British: rækʌp
آخرین به‌روزرسانی:
  • phrasal verb
    به دست آوردن، کسب کردن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد rack up

  1. verb achieve, gain
    Synonyms: accomplish, acquire, actualize, attain, carry out, do, earn, get done, obtain, produce, reach, realize, score, wind up

ارجاع به لغت rack up

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «rack up» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/rack up

لغات نزدیک rack up

پیشنهاد بهبود معانی