با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Radiant

ˈreɪdiənt ˈreɪdiənt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more radiant
 • صفت عالی:

  most radiant
 • noun adjective
  تابناک، متشعشع، پر‌جلا، درخشنده، شعاعی، ساطع
  • - a radiant morning
  • - بامداد درخشان
  • - the radiant lights of the city
  • - چراغ‌های پرنور شهر
  • - a radiant smile
  • - لبخند تابناک
  • - radiant energy
  • - انرژی پرتاوی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد radiant

 1. adjective bright, luminous
  Synonyms: beaming, brilliant, effulgent, gleaming, glittering, glorious, glowing, incandescent, lambent, lucent, lustrous, radiating, refulgent, resplendent, shining, sparkling, sunny
  Antonyms: cloudy, dark, dim, dull
 2. adjective happy in appearance
  Synonyms: beaming, beatific, blissful, bright, cheerful, cheery, delighted, ecstatic, gay, glad, glowing, joyful, joyous, rapturous
  Antonyms: sad

ارجاع به لغت radiant

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «radiant» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/radiant

لغات نزدیک radiant

پیشنهاد بهبود معانی