فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Aberrant

əˈber.ənt/ /ˈæb.ə.rənt əˈber.ənt/ /ˈæb.ə.rənt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  aberrants
 • صفت تفضیلی:

  more aberrant
 • صفت عالی:

  most aberrant

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective formal
  گمراه، منحرف، بیراه، نابه‌جا، کج‌راه، نامعمول، ناهنجار، غیرعادی، نابه‌هنجار
  • - aberrant behavior
  • - رفتار ناهنجار
  • - This tree is aberrant because it has two trunks.
  • - این درخت غیرعادی است به‌دلیل اینکه دو کنده دارد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد aberrant

 1. adjective not normal; varying from the usual
  Synonyms: abnormal, atypical, bizarre, deviant, different, flaky, mental, nonstandard, odd, off-base, off-color, out of line, peculiar, psycho, strange, unusual, weird
  Antonyms: normal, same, true

ارجاع به لغت aberrant

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «aberrant» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/aberrant

لغات نزدیک aberrant

پیشنهاد بهبود معانی