به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.

Bench

bentʃ bentʃ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  benched
 • شکل سوم:

  benched
 • سوم شخص مفرد:

  benches
 • وجه وصفی حال:

  benching
 • شکل جمع:

  benches

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable B2
  نیمکت، جای ویژه، صندلی یا نیمکت قایق،نیمکتی که بازیکنان رزرو گروه یا تیم روی آن می نشینند، بازیکن ذخیره
  • - Old men were sitting on park benches.
  • - پیرمردان روی نیمکت‌های پارک نشسته بودند.
 • noun countable
  کرسی قضاوت، جایگاه قاضی (در دادگاه)، مسند قضاوت، قضات، دادگاه، محکمه ی عدالت، (در مورد مقامات عالی) مسند، مقام، صاحب منصبان
  • - Something that shakes the judges from their benches.
  • - آنچه که قضات را در مسند خود به لرزه در می‌آورد.
  • - Please address your remarks to the bench.
  • - لطفاً دادگاه را مخاطب قرار دهید.
 • noun countable
  (کارگاه های مکانیکی و غیره) میزکار، میز زیرین دستگاه، میزی که ابزار را روی آن قرار می دهند، آزمایشگاه
 • noun countable
  زمین مسطح (تراس) در کنار رودخانه، (در مسابقات زیبایی سگ و گربه) سکوب که حیوان را روی آن قرار می دهند، (در معدن) تاقچه
 • verb - transitive
  نیمکت دار کردن، نیمکت گذاشتن، روی نیمکت یامسند قضاوت نشستن یا نشاندن، بر کرسی نشستن
 • verb - intransitive
  تشکیل نیمکت توسط فرآیندهای طبیعی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد bench

 1. noun furniture for sitting
  Synonyms: bank, chair, form, lawn seat, pew, seat, settee, settle, stall
 2. noun large table
  Synonyms: board, counter, desk, easel, ledge, shelf, trestle, workbench, work table
 3. noun group of judges
  Synonyms: court, courtroom, judiciary, magistrate, the bar, tribunal, your honors

Idioms

 • on the bench

  1- رئیس دادگاه، در مسند قضاوت 2- (ورزش) ورزشکار ذخیره

ارجاع به لغت bench

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «bench» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/bench

لغات نزدیک bench

پیشنهاد بهبود معانی