ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cull

kʌl kʌl
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - transitive
  (در دامداری و باغبانی برای اصلاح نژاد و غیره) جانوران را کشتن یا ذبح کردن، دستچین کردن، گل یا درخت را بریدن و قطع کردن
  • - Before the mating season, we culled the ewes.
  • - پیش از فصل جفت‌گیری میش‌ها را دستچین کردیم.
  • - to cull flowers
  • - گل دستچین کردن
 • verb - transitive
  گلچین کردن، جمع‌آوری کردن، انتخاب کردن، برگزیدن
  • - These materials have been culled from the Shahnameh.
  • - این مطالب از شاهنامه برگزیده شده است.
 • noun countable
  چیز حذف‌شده، کشته‌شده، دستچین‌شده (به علت نقص یا کمبود)
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد cull

 1. verb pick out for reason
  Synonyms: choose, discriminate, elect, extract, glean, mark, optate, opt for, pluck, prefer, select, sift, single out, take, thin, thin out, winnow
 2. verb gather
  Synonyms: accumulate, amass, collect, extract, garner, glean, pick up, round up

ارجاع به لغت cull

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cull» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cull

لغات نزدیک cull

پیشنهاد بهبود معانی