با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Leisurely

ˈliːʒərli ˈleʒəli
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more leisurely
 • صفت عالی:

  most leisurely
 • adjective adverb
  بافراغت خاطر، تفریحانه، به‌آهستگی
  • - He made a leisurely tour of the palace and its gardens.
  • - او در کاخ و باغ‌های آن با‌آسودگی به گردش پرداخت.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد leisurely

 1. adjective casual, unhurried
  Synonyms: comfortable, delayed, deliberate, dilatory, easy, free, gentle, laggard, laid-back, languid, lax, lazy, relaxed, restful, slack, slackened, slow, slow-moving, unhasty
  Antonyms: hectic, hurried
 2. adverb casually, unhurriedly
  Synonyms: at one’s convenience, at one’s leisure, calmly, comfortably, composedly, deliberately, dilatorily, easily, gradually, inactively, indolently, laggardly, langorously, languidly, lazily, lethargically, lingeringly, listlessly, slowly, sluggishly, taking one’s time, tardily, torpidly, with delay, without haste
  Antonyms: hectically, hurriedly

ارجاع به لغت leisurely

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «leisurely» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/leisurely

لغات نزدیک leisurely

پیشنهاد و بهبود معانی