با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Limb

lɪm lɪm
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  limbs
 • countable noun verb - transitive
  عضو، عضو بدن، دست یا پا، بال، شاخه، قطع کردن عضو، اندام زبرین، اندام زیرین
  • - They cut off his limbs.
  • - دست و پای او را بریدند.
  • - artificial limbs
  • - اندام‌های مصنوعی
  • - The taxi was so crowded that I could hardly move a limb.
  • - تاکسی آن‌قدر پر بود که به سختی می‌توانستم دست و پای خود را حرکت بدهم.
  • - the limbs of an enormous oak
  • - شاخه‌های یک درخت بلوط بزرگ
  • - A policeman is a limb of the law.
  • - پاسبان، عامل اجرای قانون است.
  • - a limb of the sea
  • - شاخه‌ای از دریا
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد limb

 1. noun appendage
  Synonyms: arm, bough, branch, extension, extremity, fin, gam, leg, lobe, member, offshoot, part, pin, pinion, process, projection, spray, sprig, spur, stem, switch, unit, wheel, wing

Idioms

 • out on a limb

  (عامیانه) در موقعیت خطرناک، در معرض خطر

ارجاع به لغت limb

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «limb» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/limb

لغات نزدیک limb

پیشنهاد و بهبود معانی