ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Clarify

ˈklærɪfaɪ ˈklærɪfaɪ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  clarified
 • شکل سوم:

  clarified
 • سوم شخص مفرد:

  clarifies
 • وجه وصفی حال:

  clarifying

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adverb C1
  روشن کردن، واضح کردن، توضیح دادن
  • - To clarify butter, you must first heat it well.
  • - برای پالایش کره باید اول آن را خوب داغ کرد.
  • - to clarify one's meaning
  • - مقصود خود را توضیح دادن
  • - This matter needs further clarification.
  • - این موضوع نیاز به روشنگری (توضیح) بیشتر دارد.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد clarify

 1. verb explain, make clear
  Synonyms: analyze, break down, clear up, define, delineate, draw a picture, elucidate, formulate, illuminate, illustrate, interpret, make perfectly clear, make plain, resolve, settle, shed light on, simplify, spell out, straighten out, throw light on
  Antonyms: confuse, muddle
 2. verb purify
  Synonyms: clean, cleanse, depurate, distill, filter, rarefy, refine
  Antonyms: dirty, muddle, muddy

لغات هم‌خانواده clarify

ارجاع به لغت clarify

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «clarify» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/clarify

لغات نزدیک clarify

پیشنهاد بهبود معانی